Bezplatně jsou poskytovány:

  • informace poskytnuté formou nahlédnutí do „spisu, dokumentu“ v listinné podobě
  • informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
  • informace, které jsou k dispozici v rámci elektronického zpracování dokumentů v působnosti obecního úřadu a lze provést jejich přímé nakopírování na doručené CD

Sazebník úhrad za poskytování informací
dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů – tj. nákladů spojených se zpracováním a poskytnutím informace.

Činnosti spojené s vyhledáním informace, pořízením fotokopie, pořízením na vlastní CD nebo odesláním informace e-mailem nejsou zpoplatněny.

V případě odeslání informací žadateli poštou budou náklady žadateli účtovány podle aktuálně platného ceníku České pošty podle druhu a hmotnosti zásilky.

 

Novinky na ÚD obceObec Kováň - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Počasí

předpověď pro obec
Kováň
Počasí
Dnes má svátek: