Územní plán Kováň

DSO

Počasí

předpověď pro obec
Kováň
Počasí
Dnes má svátek:

1. Název

Obec Kováň

2. Důvod a způsob založení:

Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura:

Starosta:
Bohumil Moc
Místostarostka:
Bc. Carmen Novotná
Zastupitelé obce (2018-2022):
Bohumil Moc
Bc. Carmen Novotná
František Cabaj
Ing. Jaroslav Šimonek
Petr Král
Výbory:
Finanční výbor
předseda: František Cabaj
členové: Petr Král, Zdeněk Němec
Kontrolní výbor
předseda: Ing. Jaroslav Šimonek
členové: Dagmar Cabajová, Miroslav Smíšek
Hospodářka obce:
Eva Pflegerová

4. Kontaktní spojeni:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:
Kováň 40, 294 25 Katusice
4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
Kováň 40, 294 25 Katusice
4.3 Úřední hodiny:
pondělí: 18.00 -19.00 hodin
4.4 Telefonní čísla:
starosta: Bohumil Moc – tel.: +420 608 439 235
místostarostka: Bc. Carmen Novotná – tel.: +420 607 783 978
4.5 Číslo faxu:
není
4.6 Adresa internetové stránky:
www.obeckovan.cz
4.7 Adresa e-podatelny:
www.obeckovan.cz
4.8. Další elektronické adresy
e-mail: oukovan@volny.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: Česká spořitelna; číslo účtu: 483200399/0800
– bezhotovostně na BÚ
– v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00509221

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
xxx
8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde

9. Žádosti o informace

Kde získat informace:
– ústní dotaz na Obecním úřadě
– písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: oukovan@volny.cz
– e-podatelna na www.obeckovan.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:

na Obecním úřadě Kováň

11. Opravné prostředky: dotaz na OÚ

12. Formuláře:

xxx

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

– projednáním na OÚ
informace na internetu zde

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
naleznete zde
14.2 Vydané právní předpisy
Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
Sazebník úhrad za poskytování informací zde
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
za poskytnutí informací:

16. Licenční smlouvy:

xxx

17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999Sb.

xxx

 

Novinky na ÚD obceObec Kováň - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz