Územní plán Kováň

DSO

Počasí

předpověď pro obec
Kováň
Počasí
Dnes má svátek:

Založení hasičské župy Mnichovohradištské č.32 obv.II. dne 23. července 1923.

Seznam zakládajících členů:

1)      Henc Jan – nar. 9. 5. 1889 na Kováni č. 16 –  rolník, přijat 1923 (starosta sboru)

Manž. Anna Hencová

Děti:  Jiří, Josef, Jan (dítek do ukončeného 15. roku)

Zemřel 7. 3. 1969

2)      Elstner František – nar. 17. 10. 1898 na Kováni – zedník, přijat 1923 (velitel sboru)

Manž. Marie Elstnerová

Děti: Božena

Dobrovolně vystoupil 1. 1. 1946

Zemřel v roce 1967

 

3)      Langer Václav – 12. 11. 1900 na Kováni 6 – tesař, přijat 1923 (náměstek velitele)

Manž. Marie Langerová

Děti: Blažena

Zemřel 27. 8. 1972

 

4)      Šimonek Václav – 18. 4. 1902 na Kováni 3 – rolník, přijat 1923 (strojmistr)

Manž. Božena Šimonková

Děti: Václav, Helena, Božena

Zemřel v lednu 1974

 

5)      Toman František – 23. 9. 1889 (v Chlomku u Vinařic) na Kováň 4, přijat 1923 (hasič samaritán)

Manž. Anna

Děti: Anna (nar.1928), Marie (nar. 1930)

Zemřel v roce 1981

 

6)      Vyhlas Rudolf – 12. 12. 1877 (Trnová) na Kováni – rolník, přijat 1923 (hasič)

Manž. Božena

Odhlášen v roce 1953

Zemřel v roce 1952

 

 

7)      Slánský Václav – 8. 4. 1905 (Debř nad Jizerou) na Kováni 54, přijat 1923 (trubač)

Manž. Anna

Děti: Stanislav, Václav

Zemřel 20. 6. 1980

 

8)      Jirků Václav – 28. 8. 1893 (Rokytovec) na Kováni – železniční zaměstnanec, přijat 1925 (hasič)

Manž. ? (ženat)

Odhlášen v roce 1953

Zemřel v roce 1957

 

9)      Hršel Václav – 12. 9. 1897 (Nemislice) na Kováni 49 – okr. cestář, přijat 1929 (strojmistr)

Manž. Františka

Zemřel 17. 1. 1968

 

10)  Dvořák Václav – 13. 12. 1887 (Katusice) na Kováni 11 – přijat 1931 (hasič)

Manž. Antonie

Zemřel 8. 6. 1964

 

11)  Pírek Richard – 2. 12. 1903 (Hranice na Moravě) v Podkováni – zahradník, přijat 1. 1.      1936 (jednatel, vzdělavatel)

Manž. Anastázie

Děti: Miroslava (nar. 16. 10. 1929), Věra (nar. 6. 12. 1930)

Odstěhoval se 1. 12. 1960

Zemřel v roce 1975

 

12)   Slánský Emil – 4. 4. 1909 (Debř nad Jizerou) na Kováni 1 – rolník přijat 1937 (hasič)

Manž. Vilemina

Děti: (Miroslav?), Jiří, Jaroslava, Miloslava

Zemřel v roce 1985

 

13)   Zejval Václav – 18. 5. 1908 (Doubravička) na Kováni 19 – čalouník, sedlář, přijat  1937 (starosta – předseda do roku 1947)

Manž. Františka

Děti: Václav (nar. 1. 10. 1934)

Zemřel 3. 5. 1973

 

14)  Hořčic Václav – 14. 6. 1902 (Sovinky) v Podkováni – bednář, přijat 1940

Manž. Marie

Děti: Vlasta, Jindra

Přestěhoval se 1. 1. 1944

Odhlášen v roce 1953

Zemřel?

 

15)  Frost Václav – 12. 2. 1910 (Nová Paka) na Kováni 7 – řezník, přijat 1940 (samaritán)

Svobodný

Odhlášen 1. 7. 1952 přestěhoval se do Katusic

 

16)  Vitmajer František – 16. 10. 1908 (Sudoměř) v Podkováni – strojník, přijat 1941 (sanita)

Manž. ?

Děti: Růžena, František

Přestěhoval se v lednu 1959 do Katusic

Zemřel v roce 1980?

 

17)  Poláček Václav –  nar.? v Podkováni 21 – topič, přijat ?

Manž.?

Zemřel v toce 1968

 

18)  Pelant Josef – 15. 10. 1903 (Katusice) v Podkováni 21 – topič, přijat 1. 1. 1946 (hasič)

Manž. Marie

Děti: Miluše, Josef

Odstěhoval se do Žatce

Zemřel?

 

19)  Rousek Jaromír – 6. 5. 1915 (Podkováň) na Kováni 50 – dělník, přijat 1. 1. 1946 (od roku 1953 referent pro dorost)

Manž. Marta (nar. 8. 12. 1920)

Děti: Miroslav (nar. 12. 4. 1942), Marta (nar. 20. 4. 1943), Jarmila (nar. 17. 2. 1947)

Zemřel 7. 6. 1978

 

20)  Čapek Karel – 17. 8. 1913 na Kováni 22 – strojní zámečník, přijat 10. 4. 1952 (hasič)

Manž. Marie

Děti: Ivana, Karel

Zemřel 20. 5. 1989

 

21)  Žolánský Karel – 26. 3. 1923 (Dolní Cetno) v Podkováni 35 – strojní zámečník, přijat 1. 1. 1947 (hasič, v roce 1953 referent pro odbor školství)

Manž. Jarmila (nar. 2. 9. 1924)

Děti: Jarmila (nar. 4. 3. 1943), Jiří (nar. 8. 3. 1946)

Zemřel 30. 10. 1986

 

22)  Kužel Jan – 19. 7. 1911 (Hradec Králové) na Kováni – provozní dozorce, přijat 1. 2.  1947

Manž. Otylie (nar. 3. 12. 1912)

Děti: Jana (nar. 5. 5. 1934), Magda (nar. 29. 11. 1935), Eva (nar. 24. 6. 1937),

Milena (nar. 5. 6. 1939)

Přestěhoval se 31. 12. 1949 do Hradce Králové a odhlášen byl v roce 1952

 

23)  Černý Štěpán – 26. 12. 1904 (Jivina) na Kováni 39 – bednář, přijat 1. 1. 1947 (hasič,    samaritán)

Manž. Marie

Děti: Marie (nar. 21. 1. 1931), Bohumil (nar. 25. 10. 1935), Václav (nar. 25. 2. 1942),       Věra (nar. 17. 12. 1943), Jiří (nar. 11. 10. 1946), Jan, Zdeněk

Zemřel v roce 1965

 

24)  Langrová Blažena – 18. 6. 1927 na Kováni – v domácnosti, přijata 1. 1. 1947

Svobodná

Odhlášena v roce 1952

 

25)  Medonos Zdeněk – 10. 2. 1922 na Kováni 2 – rolník, přijat 10. 4. 1952 (hasič, od roku 1953 jednatel do roku 1987)

Manž. Marie

Děti: Václav (nar. 1948), Jiří (nar. 1953), Martin (nar. 1956)

 

26)  Tomanová Anna – 15. 5. 1928 na Kováni – krejčová, přijata?

Svobodná

Dobrovolný výstup, odhlášena v roce 1952

Zemřela?

 

27)  Hanková Zdenka – 16. 9. 1906 (Katusice) na Kováni 43 – v domácnosti, přijata 1. 1. 1947 (samaritánka)

Vdaná?

Děti: Zdenka (nar. 24. 10. 1933), Olga (nar. 17. 10. 1938), Josef (nar. 14. 4. 1943)

Zemřela 12. 5. 1975

 

28)  Klouček Josef – 19. 5. 1919 (Kovanec) na Kováni – řidič, přijat? (hasič)

Manž. Albina

Přestěhoval se do Čejetic u Ml. Boleslavi

Odhlášen v roce 1952

 

29)  Kubín Oldřich – 24. 12. 1919 (Krásná ves) Kováň 18 (Podkováň) – prům. dělník, přijat 30. 12. 1947 (hasič)

Manž. Marie

Děti: Věra (nar. 7. 4. 1946), Oldřich, Jiří

Přestěhoval se do Vrátna v roce 1985

Zemřel 17. 3. 2004

 

30)  Vitmajer Karel – 1. 12. 1918 (Spikaly) Podkováň 26 – sladovnický, přijat v roce 1947 (hasič, od roku 1953 referent pro prevenci, referent účtů)

Manž.?

Děti dvě

Zemřel 22. 10. 1984

31)  Křížek Josef – 1927 na Kováni – šofér, přijat? (hasič, šofér)

Svobodný

Odstěhoval se v roce 1952 do Doks

Zemřel v roce 1982

 

32)  Zejval Václav mladší – 1. 10. 1934 na Kováni 19 – přijat?

Svobodný

Přestěhoval se do Vrátna v roce 1971

Zemřel v roce 2010

 

33)  Elstner Rudolf mladší – 17. 1. 1934 na kováni 22 později Kováň 58 – technický  úředník, přijat 1952

Manž.?

Děti: Marcela, Stanislav

Přestěhoval se do Bělé pod Bezdězem v dubnu 1959

 

34)  Slánský Stanislav mladší – 2. 11. 1932 na Kováni 54 – kolář, strojní truhlář, přijat 1951 (hasič, od roku 1967 předseda do roku 1982)

Manž. Jarmila

Děti: Dana, Stanislav, Lenka

Zemřel 12. 7. 2009

 

35)  Vocásek Stanislav – 8. 9. 1929 (Krásná Ves) na Kováni 18 – strojní zámečník, přijat 30. 3. 1956 (hasič, od roku 1957 velitel)

Manž. Zdeňka (nar. 24. 10. 1933)

Děti: Stanislav, Zdeňka

Přestěhoval se do Krásné Vsi v roce 1975

Zemřel v roce 1998

Od roku 1957 jsou psáni členové hasičského sboru v Kováni pod okres Doksy

 

36)  Vocásková Zdeňka – 24. 10. 1933 na Kováni 18 – v domácnosti, přijata 22. 2. 1957

Manžel Stanislav

Děti: Stanislav, Zdeňka

Odstěhovala se do Ml. Boleslavi v roce 1975?

 

37)  Hanková Olga – 17. 10. 1938 na Kováni 43 – soustružnice, přijata 22. 2. 1957

Svobodná

Odstěhovala se k Jindřichovu Hradci za manželem

 

38)  Pelant Josef – 20. 3. 1941 v Podkováni 21 – soustružník, přijat 11. 3. 1957

Svobodný

Přestěhoval se do Bělé pod Bezdězem

 

39)  Kubínová Marie – 4. 8. 1925 (Katusice) na Kováni 18 (nyní v Podkováni) – 13. 3. 1957

Vdaná

Děti: Věra, Oldřich, Jiří

Zemřela v roce 1985

 

40)  Kočvara Vladimír – 24. 7. 1912 na Kováni 34 – klempíř, instalatér, přijat 28. 3. 1957

Manž. jméno?

Zemřel v roce 1982

 

41)  Vitmajerová Marie – 3. 3. 1921 v Podkováni 26 – v domácnosti, přijata 28. 3. 1957

Vdaná jméno?

Děti: Václav

Přestěhovala se do Mladé Boleslavi v roce 1975

 

42)  Šantroch Josef – 1. 4. 1906 na Kováni 17 – řidič, přijat 1953

Manž. jméno?

Zemřel 10. 9. 1973

 

43)  Novák Pavel – 29. 4. 1908 v Podkováni – bednář, přijat  1932

Manž. jméno?

Zemřel v roce 1985

 

44)  Henc Jiří – 29. 12. 1925 na Kováni 16 – zaměstnanec ČSD, přijat 19. 7. 1958

Manž. jméno?, rozveden

Přestěhoval se do Starých Splavů 1. 1. 1960

Zemřel 6. 10. 1997

 

45)  Máca Vojtěch – 10. 5. 1922 na Kováni 18 – člen JZD, přijat 19. 7. 1958

Manž. jméno?

Odstěhoval se v roce 1965 do Habartic okr. Sokolov

 

46)  Křížek Stanislav – 21. 1. 1936 na Kováni 38 – dělník, přijat 11. 4. 1959

Svobodný

vystoupil na vlastní žádost v roce 1967

Zemřel 19. 11. 2006

 

47)  Rousek Miroslav – 9. 4. 1942 na Kováni 50 – soustružník, přijat v březnu 1959

Svobodný

Odstěhoval se do Hradce Králové  1. 6. 1964

 

48)  Slánský Miroslav – 17. 6. 1935 na Kováni 15 – dělník, svářeč, přijat 28. 4. 1959

Manž. jméno?

Děti: Miroslav, a ještě 2 děti

 

49)  Folprecht Přemysl – 29. 1. 1935 (Katusice) na Kováni 46 – soustružník, přijat 10. 5.  1959

Manž. jméno?

Děti: jméno?

Odstěhoval se do Mladé Boleslavi v roce 1966

Zemřel 13. 12. 2007

 

50)  Černý Bohumil – 15. 10. 1935 na Kováni 39 – jeřábník, přijat 1962

Manž. Helena

Děti: Helena, Marie, Alena

Novinky na ÚD obceObec Kováň - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz