Územní plán Kováň

DSO

Počasí

předpověď pro obec
Kováň
Počasí
Dnes má svátek:

1)                 Čečka Václav, rolník, bydliště Kováň, přijat v r. 1923, zemřel 8. 1. 1951

2)                 Elstner Václav, truhlář, Kováň, přijat v r. 1923, zemřel v r. 1957

3)                 Houžvic Josef, tesař, Kováň, přijat v r. 1923, 19. 3. 1959

4)                 Mgr. Josef Kuška, kanovník a generální vikář, Kováň, přijat v r.1923, zemřel v r. 1952

5)                 František Medonos, truhlář, Kováň, přijat v r. 1923, zemřel 19. 1. 1953

6)                 Smítko Alois, podstarší, Podkováň, přijat v r. 1923, zemřel v r. 1952

7)                 Šimonek Josef, řezník, Kováň, přijat v r. 1923, zemřel v r. 1961

8)                 Tandlerová Kateřina, soukromnice, přijata v r. 1923, zemřela

9)                 Horáček Václav, domovník, Podkováň, přijat v r. 1926, zemřel

10)              Bernard František, řídící učitel, Kováň, přijat v r. 1929, zemřel v r. 1955

11)              Pátek Stanislav, učitel, Kováň, přijat v r. 1929, zemřel v r. 1970, přestěhoval se

12)              Svoboda Rudolf, zedník, rolník, Kováň 10, přijat v r. 1931, zemřel 19. 9. 1975

13)              Hanka František, dělník, Kováň, přijat v r. 1931, zemřel v r. 1950

14)              Bláha Václav, rolník, Kováň, přijat v r. 1931, zemřel  v r. 1950

15)              Šlambera Karel, dělník, Kováň, přijat v r. 1932, zemřel

16)              Šantroh Josef, šofér, Kováň, přijat v r. 1932

17)              Holec Václav, šafář, Kováň, přijat v r. 1932

18)              Burian Karel, dělník, Kováň, přijat v r. 1933, přestěh. do Jabloného, zemřel

19)              Tichá Matilda, soukromnice, Kováň, přijata v r. 1935, zemřela

20)              Šimonek Karel, dělník, bydliště Pětikozly, přijat v r. 1936, zemřel v r. 1969, přestěhoval se

21)              Novák Pavel, bednář, Podkováň, přijat v r. 1936, zemřel v r. 1985

22)              Bláha Karel, rolník Kováň, přijat v r. 1936, zemřel v r. 1965

23)              Malý Karel, účetní, Podkováň, přijat v r. 1937, zemřel v r. 1970

24)              Lískovec Jaroslav, spileční, Podkováň, přijat v r. 1937, zemřel v r. 1967

25)              Kučera Bohumil, sladovník, Pdkováň (pak Kováň 37)  přijat v r. 1937, zemřel v srpnu 1972

26)              Zalabák František, garážmistr, Podkováň, přijat v r. 1940, zemřel v r. 1974

27)              Slánský František, dělník, Kováň, přijat v r. 1940, zemřel v r. 1963

28)              Ginzl Václav, dělník, Kováň, přijat 1. 1. 1941, zemřel v r. 1964

29)              Jirků Václav, důchodce, Kováň, zemřel v r. 1957

30)              Vávra Jan, účettní, Podkováň (pak Skalsko mlýn), zemřel v r. 1977

31)              Šimonek Josef, hostinský, Kováň, zemřel v r. 1961

32)              Němec František, pokladník, Podkováň, zemřel v r. 1956

33)              Folprecht Jan, důchodce, Kováň, zemřel v r. 1972

34)              Mareš Karel, sladovní, Podkováň, zemřel v r. 1971

35)              Zobal Josef, šofér, Kováň 57, zemřel v r. 1975

36)              Maštalíř Josef, důchodce, Kováň 12, zemřel v r. 1974

37)              Vitmajer Karel, sklepmistr, Podkováň, zemřel 22. 10. 1984

Není jasné, proč je pokračování číslem 51, stránka není vytrhnutá

1)                  Elstner Jiří, nar. 8. 6. 1938, bydliště Kováň č.58, přijat v r. 1962, přestěh. do Ml. Boleslavi

2)                  Folprecht Josef, nar. 26. 10. 1906, Kováň č. 46, přijat v r. 1962, zemřel v r. 1996

3)                  Hanka Josef ml., nar 14. 4. 1943, Kováň 43, přijat v r. 1964

4)                  Janda Václav, nar. 7. 8. 1929, Kováň č. 3, přijat v r. 1960, zemřel 5. 4. 1984

5)                  Slánská Jaroslava, nar. 2. 11. 1937, Kováň č. 54, přijata 15. 4. 1963

6)                  Jandová Božena, nar. 1. 3. 1933, Kováň č. 3, přijata 15. 4. 1963, zemřela 7. 1. 2006

7)                  Černá Helena, školnice, nar. 24. 2. 1939, Kováň č. 39, přijata 15. 4. 1963

8)                  Rousková Marta, kadeřnice, nar. 20. 4. 1945, Kováň č. 50, přijata 15. 4. 1963, přestěh. do Dol. Cetna

9)                  Jiřinská Václava, pošmistr, nar. 20. 7. 1939, Kováň č. 56, přijata 15. 4. 1963, přestěh. na Skalsko

10)              Šípková Marie (prov. Poláčková), nar. 31. 8. 1945, Kováň č. 8, přijata 15. 4. 1963, přestěh. se so Ml. Boleslavi

11)              Slánská Vlasat, v domácnosti, nar. 23. 12. 1939, Kováň č. 1, přijata 15. 4. 1963

12)              Hanič Ladislav, řidič, nar. 18. 3. 1939, Podkováň,  přijat v r. 1965

13)              Černý Jan, truhlář, 24. 5. 1948, Kováň č. 39, přijat v r. 1967, zemřel 24. 2. 1975

14)              Černý Václav, zedník, nar. 25. 2. 1942, Kováň č. 39, přijat v lednu 1964

15)              Slánský Jiří, kolář, nar. 19. 10. 1946, Kováň č. 35, přijat v lednu 1967

16)              Smíšek Vladimír, traktorista, nar. 16. 9. 1932, Kováň č. 22, přijat 11. 2. 1968, přestěh. do Hostinného

17)              Smíšková Gabriela, v domácnosti, nar. 14. 6. 1935, Kováň č. 22, přijata 11. 2. 1968, přestěhovala se

18)              Pytlík Jindřich, sladovní, nar. v r. 1931, Podkováň, přijat 30. 3. 1968, přestěh. do Ústí n/Labem

19)              Pytlíková Marie, dělnice, nar. 14. 7. 1935, Podkováň, přijata 30. 3. 1968

20)             Medonos Václav, traktorista, nar. 16. 8. 1948, Kováň č. 2, přijat 22. 4. 1970

21)              Slánská Jarmila, učitelka, nar 24. 6. 1951, Kováň č. 1, přijata 2. 8. 1970, přestěh. do Březinky

22)              Slánská Carmen, v domácnosti, nar. 24. 6. 1951, Kováň č. 15, přijata 2. 8. 1970

23)              Smíšek Vladimír ml., dělník, nar. 5. 1. 1953, Kováň č. 22, přijat září 1972, zemřel 13. 3. 2009

24)              Henc Jiří, dělník, nar. 29. 12. 1925, Kováň č. 16, znovu přijat v r. 1972, zemřel

25)              Hrobník Josef, učitel, nar. 5. 1. 1953, Kováň č. 22, přijat 12. 11. 1973 přestěh. do Dobrovice

26)              Zlluran Jiří, technik, nar. 10. 2. 1944, Kováň č. 1 přijat 21. 11. 1973, přestěh. do Březinky

27)              Hrobníková Eva, učitelka, nar. 21. 12. 1948, Kováň č. 40, přijata 10. 10. 1974, přetěh. do Dobrovic

28)              Slánská Dagmar, zdravotní sestra, nar. 9. 11. 1956, Kováň č. 54, přijata 3. 1. 1975

29)              Jandová Helena (prov. Mixová), studentka, nar. 12. 5. 1958, Kováň č. 3, přijata 3. 1. 1975

30)              Kubín Oldřich ml. topič, nar. 26. 10. 1950, Podkováň č. 20, přijat 3. 1. 1975 přestěh. do Vrátna

31)              Medonos Martin, opravář zem. strojů, nar. 21. 8. 1956, Kováň č. 2, přijat 3. 1. 1975

32)              Henc Jan, rolník, nar. 13. 5. 1930, Kováň č. 14, přijat v r. 1965

33)              Moc Bohumil, soustružník, nar. 13. 9. 1945, Kováň č. 51, přijat v r. 1970?

34)              Medonos Jiří, student, nar. 4. 9. 1953, Kováň č. 2, přijat v r. 1975

35)              Kudrej Jan, inval. důchodce, nar 20. 11. 1925, Kováň č. 28, přijat 27. 2. 1978, zemřel 6. 7. 1981

36)              Kudrejová Vlasta, v domácnosti, nar. 2. 11. 1921, Kováň č. 28, přijata 27. 2. 1978, zemřela v r. 2002

37)              Boháč Ciril, dělník, nar. 13. 8. 1957, Kováň, přijat 1. 1. 1989

38)              Elstner Tomáš, nar. 26. 1. 1974, bydliště Ml. Boleslav, přijat 1. 1. 1997, přestěhoval se

39)              Henc Milan, nar. 12. 3. 1958, Kováň č. 16, přijat 1. 1. 1985

40)              Konc Mikuláš, nar. 3. 12. 1956, Kováň č. 43, přijat 1. 1. 1981

41)              Kovač Gejza, nar. 3. 1. 1982, Kováň, přjat 1. 1. 2000

42)              Moc Bohumil ml., nar. 24. 1. 1968, Kováň, přijat 1. 1. 1986, odstěhoval se

43)              Moc Roman, nar. 18. 12. 1973, Kováň, přijat 1. 1. 1990, skončil v r. 2004

44)              Ptlégr Vladimír, nar. 22. 9. 1964, Kováň, přijat 1. 1. 1995

45)              Pflégrová Hana, nar. 25. 7. 1973, Kováň, přijata 1. 1. 2000

46)              Pflégr Václav, nar. 27. 10. 1967, bydliště Krásná Ves, přijat 1. 1. 1999

47)             Slánský Jiří, nar. 3. 1. 1969, bydliště Krásná Ves, přijat 1. 1. 1989

48)              Slánský Miroslav, nar. 1. 3. 1966, Kováň, přijat 1. 1. 1986

49)              Slánská Gabriela, nar. 9. 9. 1985, Kováň, přijata 24. 4. 2002

50)             Carmen Novotná, nar. 7. 4. 1972, Kováň, přijata 24. 4. 2002

51)             Navrátilová Alena, nar. 6. 8. 1984, bydliště Kovánec, přijata 24. 4. 2002,                            skončila 30. 12. 2008

52)             Švorcová Lucie, nar. 18. 1. 1983, bydliště Krásná Ves, přijata 24. 4. 2002, skončila 31. 12. 2009

53)             Švorcová Soňa, nar. 23. 2. 1981, bydliště Krásná Ves, přijata 24. 4. 2002

54)             Slánský Patrik, nar. 8. 11. 1983, Kováň, přijat 30. 1. 2006

55)             Kovač Jan, nar. 14. 6. 1983, Kováň, přijat 30. 1. 2006

56)             Boháč Miroslav, nar. 13. 10. 1981, Kováň, přijat 30. 1. 2006

57)             Tůma David, nar. 30. 3. 1982, Kováň, přijat 30. 1. 2006, skončil 21. 12. 2009

58)             Daňová Simona, nar 13. 2. 1987, Podkováň, přijata 1. 1. 2007, skončila 30. 12. 2008

59)             Podzemský David, nar. 24. 11. 1985, Podkováň, přijat 1. 1. 2007, skončil 30. 12. 2008

60)             Mejzr Josef, nar. 12. 2. 1974, bydliště Březink, přijat 1. 1. 2007

61)             Bašta Miroslav, nar. 26. 5. 1991, bydliště Praha, přijat 1. 1. 2007, skončil 30. 12. 2008

62)             Dvořáková Petra, nar. 26. 7. 1985, bydliště Bakov n/Jizerou, přijata 1. 1. 2007

63)             Veverka Tomáš, nar. 18. 7. 1986, bydliště Kovánec, přijat 19. 12. 2006

64)             Novotná Barbora, nar. 27. 12. 1984, Kováň, přijata 30. 1. 2008

65)             Kovačová Marketa, nar. 17. 5. 1981, Kováň, přijata 30. 1. 2008

66)             Bursíková Lenka, nar. 8. 2. 1991, Kováň, přijata 27. 2. 2008, skončila 31. 12. 2009

67)             Václavský Petr, nar. 23. 3. 1980, Kováň, přijat 19. 1. 2009

68)             Rudolfová Aneta, nar. 19. 4. 1993, bydliště Spikaly, přijata 6. 1. 2010

Novinky na ÚD obceObec Kováň - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz